Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Vejret, København Udstedt 1983-02-01
Afs. person Hessing, John, navigatør, Industriministeriet
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Overisningsfarne for mindre skibe og isens virkning på et skibs stabilitet.
Kilde Vejret FEB 193
Emneord meteorologi, overisning, is
Referencer -