Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søens Verden Udstedt 1961-1962
Afs. person Petersen, H.Chr.
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold KASSERET. Artikel om handelsskibsfart i isfyldte farvande og især om JL's issejlads med polarskibene.
Kilde Søens Verden
Emneord meteorologi, is, issejlads, isforekomster
Referencer H&S bibliotek