Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Harriet Wynter, London Udstedt 1974-03-01
Afs. person -
Modtager - Sket land Verden
Modt. person - Sket sted -
Indhold Katalog med afbildninger af instrumenter til navigation m.v. Heri solur, kvadrant, kompas, ækvinoctialring.
Kilde tryksag
Emneord navigation, instrument
Referencer -