Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Viking Udstedt 1954 c.
Afs. person Ludwig, Otto
Modtager - Sket land Holland
Modt. person - Sket sted Amsterdam
Indhold Artikel om kanalen mellem Nordsøen og ind forbi Amsterdam ad Rhinen.
Kilde Viking
Emneord kanal, Amsterdamkanalen, Rhinen
Referencer -