Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Erichsen, agent, rederiets skibe Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Liste over Agent Erichsens 13 skibe per 1797 med detaljer om størrelse, navn, besætning, position, kaptajn og skibstype m.v.
Kilde manuskript
Emneord fartøj, skibsliste, skibsoplysning, personoplysning
Referencer -