Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Coninck, de, rederiets skibe Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Liste over Etatsråd de Conincks 7 skibe per 1797 med detaljer om størrelse, navn, besætning, position, kaptajn og skibstype m.v.
Kilde manuskript
Emneord fartøj, skibsliste, skibsoplysning, personoplysning
Referencer -