Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søkortarkivet, København Udstedt 1959-10-22
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Søkortarkivets 175-års jubilæum med faktuelle oplysninger. Usign. Litteraturliste vedføjet.
Kilde tryksag
Emneord kartografi, Søkortarkivet
Referencer -