Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1960-01-07
Afs. person Petersen, Carl, maskinfabrikant, Gilleleje
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Nakkehoved
Indhold Afskrift af rapport for besøg på Nakkehoved og fund af kul på stranden. Gave fra afsender. Arkivalier fra RA, København.
Kilde kopi
Emneord fyrvæsen, Nakkehoved fyr, kulforekomst
Referencer journalsag 1960:0010