Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt -
Afs. person Mouritzen, P.C., færgefører
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Limfjorden
Indhold Artikel, historisk, om overfarterne på Limfjorden fra 1600-tallet til 1949. Forfatter P.C. Mouritzen.
Kilde kopi
Emneord færge, Limfjordsoverfart,
Referencer -