Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Journal of Navigation, London, England Udstedt 1980-01-01
Afs. person Haile, T.C.
Modtager - Sket land Verden
Modt. person - Sket sted -
Indhold politiske forhold, grænsedragning, suverænitet ved søkortproduktion.
Kilde JoNav vol. 33, No. 1
Emneord kartografi, navigation, søkort, opmåling, søkorttegning, politisk betydning
Referencer -