Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Koldingfiskeri Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Kolding
Indhold Fem titler på værker om ferskvandsfiskeri på Koldingegnen.
Kilde manuskript
Emneord fiskeri, ferskvandsfiskeri, Kolding
Referencer -