Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Navigatør Udstedt 1993
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Elektroniske søkort er en nyhed. De kan vises på en pc-skærm.
Kilde Navigatør Nr. 3
Emneord kartografi, navigation, elektroniske søkort, ECDIS
Referencer -