Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Kort- og Matrikelstyrelsen, København Udstedt 1994-06-27
Afs. person Berg, Ole, afdelingschef, K&M
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Danske planer om digitalisering og samarbejdet uden for landets grænser for levering af data til søkort.
Kilde tryksag
Emneord kartografi, navigation, elektroniske søkort, ECDIS
Referencer -