Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Learning, Language and Invention Udstedt 1994
Afs. person Hackmann, Willem
Modtager - Sket land Verden
Modt. person - Sket sted -
Indhold Essay om mulig udvikling i kompassets historie. Oprindelsen i Middelhavet.
Kilde Learning...
Emneord navigation, instrument, kompas
Referencer -