Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Ølgod Egnsmuseum, Ølgod Udstedt 1967-10-01
Afs. person Hansen, Søren L., lærer, Grønfeldt, Ølgod
Modtager H&S Sket land Danmark
Modt. person Henningsen, Henning Sket sted Fanø
Indhold Sølvskeer med indskrifter og skitser og gnidebilleder af samme. Skipperskeer.
Kilde brev
Emneord skipperske, skipperskeer, sølvske
Referencer SR-1967:0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744;