Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1793-12-03
Afs. person Kong Christian VII
Modtager - Sket land Holsten
Modt. person - Sket sted Gottorp
Indhold Forordning om skibsfart udelukkende for bosiddende skippere i Hertugdømmerne var lovlig. Gave fra Rolf Joachim Wiswe 1964-12-12.
Kilde kopi
Emneord lovgivning, lov, bopælspligt, eneret
Referencer -