Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Landsmåls- och folkminnsarkivet, Uppsala, Sverige Udstedt 1964-12-03
Afs. person -
Modtager - Sket land Sverige
Modt. person - Sket sted -
Indhold Spørgeskema med forklaring til bondekulturer med sejlads som bibeskæftigelse eller omvendt.
Kilde kopi
Emneord indsamling, spørgeskema, bondesejlads
Referencer -