Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Vikingen Udstedt 1953
Afs. person Olsen, Ingvard
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Helsingør lodseris historie
Kilde Vikingen
Emneord lodsvæsen, lodseri, Helsingør
Referencer -