Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Danmarks Søfart Udstedt 1995 c.
Afs. person Bonde, Per
Modtager - Sket land Verden
Modt. person - Sket sted -
Indhold Artikel fra BIMCO om moderne pirater og udklip fra Politiken1974-10-13 om sørøvere i interview med Erik Kjersgaard.
Kilde tryksag
Emneord pirater, pirater gamle og nye
Referencer -