Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Hansa Schiffahrt, Tyskland Udstedt 1961
Afs. person Schaub, Gerhard, Dipl.-Math.
Modtager - Sket land Tyskland
Modt. person - Sket sted Lübeck
Indhold Artikel om havneudvikling og status.
Kilde tryksag
Emneord havn, Lübeck, havneudvikling
Referencer -