Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Handelsministeriet, København Udstedt 1953-05-00
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Meddelelse angående de i sømandsloven af 7. juni 1952 indeholdte bestemmelser om afholdelse af forhør i henhold til sømandsloven
Kilde tryksag
Emneord lovgivning, sømandslov, forhør, disciplinærbod
Referencer -