Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Foreningen til gamle skibes bevarelse, Træskibsudvalget Udstedt 1967-11-01
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Listen indeholder navn, hjemsted, BRT, byggested, og -år, materialer, skibstype. SKibene er 2018 eistreret i min skibsdatabase.
Kilde kopi
Emneord fartøj, skibsliste
Referencer -