Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1968-03-28
Afs. person Wegeberg, E., kaptajn, Esbjerg
Modtager H&S Sket land Danmark
Modt. person Henningsen, Henning Sket sted Thyborøn
Indhold Beretning om lodsstationsbåd ved Agger og Thyborøn ca. 1900.
Kilde original
Emneord lodsvæsen, lodsfartøj, Thyborøn
Referencer journalsag 1968:0173, SR-foto 1968:0812