Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Slesvig-Holsten Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Slesvig-Holsten
Modt. person - Sket sted -
Indhold Hertugdømmernes tonnage 1855 sammentalt med en post per hjemsted med antal og antal kommercelæster, efter museets kortsamling.
Kilde kopi
Emneord fartøj, skibsliste, hertugdømmerne
Referencer -