Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1969-05-10
Afs. person Matzen, Fr., kaptajn, Sønderborg
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Rømø
Indhold Oversigter med skibsnavn, dato og kortfattet omstændigheder ved forlis på Rømø. Testamentarisk gave fra Matzen.
Kilde kopi
Emneord søulykke, Rømø, strandinger
Referencer -