Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Svane, John, lodsformand Udstedt 1932-00-00
Afs. person Svane, John, lodsformand
Modtager MfS, Helsingør Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Dragøe
Indhold Fortegnelse over fartøjer over 100 tons som har været hjemmehørende i Dragør. Optegnet af pens. Lodsformand John Svane. Dragør Juni 1931. Afskrevet efter en liste tilhørende statslods P.A. Gruelund.
Kilde manuskript
Emneord handel og søfart, skibsliste, Dragør
Referencer journalsag 1932:0965