Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Norsk Los 1, Stavanger, Norge Udstedt 1986
Afs. person -
Modtager - Sket land Norge
Modt. person - Sket sted -
Indhold Lodsbogens afsnit om magnetisme set i forhold til navigation.
Kilde Norsk Los 1
Emneord navigation, deviation, magnetisme, kort, lodsbog
Referencer -