Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Navigation News Udstedt 1989 c.
Afs. person Houghton, J.F.T., Captain, England
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted -
Indhold Meteorologihistorie om engelske forhold.
Kilde Navigation News
Emneord meteorologi, meteorologihistorie
Referencer -