Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1950-00-00
Afs. person Christensen, P., lærer, Sdr. Tornby
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Vestjylland
Indhold Optegnelser på hver cirka fire linjer om strandinger. De fleste med skibsnavn, kaptajnsnavn, strandingssted, rejse, ladning og dato. Arkivalierne er indbundet bagerst i bindet H&S 1954:0821 placeret SA-hylder.
Kilde kopi
Emneord søulykke, forlis, stranding
Referencer -