Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søens Verden, København Udstedt 1962
Afs. person Sølver, Carl V., kaptajn, København
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted Greenwich
Indhold KASSERET. Artikel om museet
Kilde Søens verden I
Emneord museum, museumsguide
Referencer -