Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Tidsskrift for Maskinvæsen Udstedt 1965-08-01
Afs. person Langballe, Paul, orlogskaptajn, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Flådens skibe og især deres maskineriudvikling fra 1890 til 1965.
Kilde tryksag
Emneord maskineri, motorhistorie, søværnet
Referencer -