Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Bergens Historisk Forening, Bergen, Norge Udstedt 1904
Afs. person Irgens, O.
Modtager - Sket land Norge
Modt. person - Sket sted Bergen
Indhold Foredrag holdt i Foreningen og optrykt i Bergens historiske Forenings Skrifter nr. 10, 1904. Har et gl. bibl. nr. F/I 2101, men ikke nyreg.
Kilde kopi
Emneord navigation, nordbonavigation
Referencer -