Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 2002-06-21
Afs. person Busch, Jørgen, Stejlepladsen 41, Holbæk
Modtager - Sket land Norden
Modt. person - Sket sted -
Indhold Forsøg med magnetisme og nordretning i relation til oldtiden.
Kilde kopi
Emneord navigation, nordbonavigation
Referencer -