Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1962
Afs. person Sehested-Bohn, C.V., toldforvalter, Ærøskøbing
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Ærøskøbing
Indhold Se titel. Længerebehandling med afskrifter af vedtægter og liste over stiftere, liste over skibe hjemmehørende i Ærøskøbing 1870 til 1898.
Kilde kopi
Emneord pension, enkekasse, understøttelse
Referencer journalsag 1962:0124