Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1950-2000
Afs. person -
Modtager - Sket land Verden
Modt. person - Sket sted -
Indhold Samlelæg med udklip om skruer, thrustere, KaMeWa, Korsør, Voith-Schneider.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, skruer, propeller
Referencer -