Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1944-02-04
Afs. person Klem, Knud, Helsingør
Modtager Dansk Post- og Telegrafmuseum Sket land Danmark
Modt. person Hjorth-Nielsen, H., hovedarkivar Sket sted København
Indhold Anmodning om det på auktion af Postmuseet indkøbte maleri af Jacob Petersen afhændes til H&S.
Kilde original
Emneord museum, maleri, dampskib, auktionskøb
Referencer journalsag 1945:0955