Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Dansk Post- og Telegrafmuseum Udstedt 1944-02-23
Afs. person Hjorth-Nielsen, H., hovedarkivar
Modtager MfS, Helsingør Sket land Danmark
Modt. person Klem, Knud, Helsingør Sket sted København
Indhold Afslag på anmodningen om det på auktion af Postmuseet indkøbte maleri af Jacob Petersen afhændes til H&S.
Kilde original
Emneord museum, maleri, dampskib, auktionskøb
Referencer journalsag 1945:955