Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Iver C. Weilbach & Co., København Udstedt 1755-2004
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Heri bl.a. firmahistorier udgivet i Nautisk Almanak. I REF-12-1265 findes forrest en oversigt over de 32 bilag og deres indhold.
Kilde tryksag
Emneord firma, Weilbach, kompasmager, flagmager, sejlmager
Referencer -