Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Kronborg, Helsingør Udstedt 1944-06-17
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Vejlederen gennemgår kort titlens enkelte seværdigheder. Udleveret til deltagerne i de Samvirkende Østdanske Turistforeningers årsmøde i 1944
Kilde tryksag
Emneord museum, Helsingør
Referencer journalsag 1944:1098