Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1945-02-06
Afs. person Thostrup, Christian Bendix
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Kulturhistorisk skildring af det festlige liv blandt unge officerer. Ligner et manuskript, forfatteren havde ønske om at udgive. Nogle billeder i kopi indsat.
Kilde original
Emneord livet i land, søofficer, klubliv, punchebolle
Referencer journalsag 1945:0075