Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1917
Afs. person Lütken, generalløjtnant, Helsingør
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Lister over materialer udlånt af generalløjtnant Lütken til H&S med malerier og slægtsoplysninger. Fem breve fra 1917 med yderligere oplysninger vedlagt.
Kilde kopi
Emneord personalia, Rybergslægten, handelshus, Lütkenslægten
Referencer -