Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Dansk-Franske D/S A/S, København Udstedt 1972-07-13
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Nakskov
Indhold Se titel. For nybygning 196 er der afleveringsmeddelelse, for 197 er der søsætningsmeddelelse. Folder med teknik for ZAIRE
Kilde tryksag
Emneord fartøj, fragtskib, nybygning
Referencer -