Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender JL Udstedt 1975
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Brochure om skibet efter konvertering.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, boreskib
Referencer -