Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Maskinmestrenes Forening, København Udstedt 1987-10-00
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Artikel med anvisninger på nytænkning inden for uddannelse af søfarende, organisationen om bord, skibsfartspolitik, DIS og bekvemmelighedsflag.
Kilde tryksag
Emneord organisation, skibsledelse, uddannelse, bemanding, lovgivning
Referencer -