Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søkortarkivet, København Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Søkortarkivets historie i to versioner fra 1784-10-22. Søkortarkivets signet fra oprettelsen.
Kilde -
Emneord organisation, Søkortarkivet
Referencer -