Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1951-00-00
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Artikel med opfordring til at udvide H&S med en fiskeriafdeling. Herunder også gennemgang af museets forskellige aktiviteter og vidensbaser.
Kilde kopi
Emneord museum, fiskerimuseum, Helsingør
Referencer -