Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København Udstedt 1937-09-17
Afs. person Marineministeriet, Fyr- og Vagervæsenet, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Pio, Overretssagfører Frantz, København Sket sted København
Indhold Se titel.
Kilde tryksag
Emneord skibssalg, salgsdokument / skøde
Referencer H&S 1996:1227, KSB-09-0203;