Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København Udstedt 1925-03-21
Afs. person Kristensen, skibsreder M.A., Hasle
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Lundgren, Kaptajn J., m.fl. Sket sted Hasle
Indhold Se titel.
Kilde tryksag
Emneord skibssalg, salgsdokument / skøde
Referencer H&S 1996:1227, KSB-09-0261;