Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København Udstedt 1918-12-13
Afs. person Grosserer Povel G. Utzon Buch, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Johansen, Skibsfører Rasmus Hansen Petersen, Ærøskøbing, Sket sted København
Indhold Se titel.
Kilde tryksag
Emneord skibssalg, salgsdokument / skøde
Referencer H&S 1996:1227, KSB-09-0263;