Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1816-10-28
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Anklagepunkter mod ansat i færgelavet, behandling og dom.
Kilde manuskript
Emneord færge, Helsingør, færgelav, retssag
Referencer -